Middleton High School MIDDLETON, ID, USA

Middleton High School

511 WEST MAIN STREET MIDDLETON, ID, USA
208-585-6657

Roster

Coaches